Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1051/2017
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 03/04/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1148 Β'
Τίτλος: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: