ΤΜΕΔΕ

ΤΜΕΔΕ: Σημαντική ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ: Διεύρυνση των κατηγοριών των υπαγόμενων προσώπων στο ΤΜΕΔΕ

Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ: Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την τρίτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφορά

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ: Στο 46.32% το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ στην Attica Bank

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ: Στο ΤΜΕΔΕ το σύνολο των μετοχών της Attica Properties

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ: Μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών καλής εκτέλεσης για το επόμενο τρίμηνο - Διεύρυνση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου και νέα ασφαλιστική παροχή

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ: Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε το ΤΜΕΔΕ με βάση τα πρότυπα ISO 37001:2016 και 19600: 2014

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ:Από τη Δευτέρα 23/3/2020, όλες οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΤΜΕΔΕ:Από τη Δευτέρα 23/3/2020, όλες οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Φορέας: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΤΜΕΔΕ