ΣΤΕ

TAXHEAVEN:Ο ακυρωτικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων περί των τιμών ζώνης των ακινήτων στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Απόφαση ΣτΕ 722/2014 - Σε πρόστιμα υπόκεινται και μη επιτηδευματίες, όπως η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του άρθρου 1 παρ. 3 περ. βΆ του ν. 1264/1982. Η λήψη κάθε εικονικού τιμολογίου αποτελεί αυτοτελή παράβαση, για την οποία επιβάλλεται...

...ιδιαίτερο πρόστιμο (του άρθρου 33 παρ. 4) κατόπιν επιμετρήσεως του ύψους του από τη φορολογική αρχή (ΣτΕ 591/2011, ΣτΕ 2402/2010 επτ. κ.α.)

Η σχετική απόφαση του ΣτΕ βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 

Απόφαση «σταθμός» του ΣτΕ ακυρώνει την Π.Υ.Σ. 6/2012 για τη διαιτησία-Η Ολομέλεια του ΣτΕ ακυρώνει μνημονιακές ρυθμίσεις για τα εργασιακά-ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το σχετικό link από το TaxHeaven βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΣτΕ προς Δημόσιο: Από την πρώτη μέρα οι τόκοι στους οφειλέτες

Το σχετικό link από το TaxHeaven βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 

ΣτΕ προς Δημόσιο: Από την πρώτη μέρα οι τόκοι στους οφειλέτες

Το σχετικό link από το TaxHeaven βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 

ΣτΕ 2512/2013 Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας «Για τις κοινοπραξίες, η καταβολή των οφειλών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους»

πηγή TAXHEAVEN

ΣτΕ 2512/2013
Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Περίληψη

Φορέας: 
Εγγραφή στο RSS - ΣΤΕ