ΙΚΑ

ΙΚΑ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Φορέας: 

ΙΚΑ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Νομοθέτημα: Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/133
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 12-12-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΗΠΑ4691ΩΓ-Ο34
Τίτλος: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση
Carrier: 

Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ»

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ»

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 12/10/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΕΥΓ4691ΩΓ-ΡΧ8
Τίτλος: Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ: Δελτίο Τύπου προς τους εργοδότες που είναι υπόχρεοι υποβολής Α.Π.Δ.

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται προς τους εργοδότες που είναι υπόχρεοι υποβολής Α.Π.Δ., ότι ενόψει της επικείμενης καταβολής των τρεχουσών εισφορών με τη χρήση "Ταυτότητας Πληρωμής", η δήλωση που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων 2015 θα πρέπει να υποβληθεί με αυτή που θα αφορά τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2016, οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές το μήνα Φεβρουάριο 2016.
Επισημαίνεται, ότι στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. θα καταχωρηθεί μισθολογική περίοδος 01/2016, με τύπο αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015, έως 27/07/2015

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015
Δελτίο Τύπου

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω των παρατάσεων της ειδικής τραπεζικής αργίας, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015, και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/2015 και ακολούθως μέχρι την 16/07/2015, παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών & δόσεων μέχρι την Πέμπτη 16/07/2015

Δελτίο Τύπου

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι 13/07/15, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/15, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την Πέμπτη 16/07/2015, ήτοι μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΙΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 29/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΙΚΑ