(ΑΤΥΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012