ΑΤΥΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών, 4o Τρίμηνο του 2011