ΑΤΥΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών, 3o Τρίμηνο του 2012