ΑΤΥΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών, 2o Τρίμηνο του 2012