(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, το 4ο τρίμηνο του 2011.