(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012