(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, 2ο τρίμηνο του 2012