(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, το 1ο τρίμηνο του 2012.