ΑΤΟΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων, 4o Τρίμηνο του 2011