ΑΤΟΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών - 2ο Τρίμηνο του 2007