(ΑΤΛΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Λιμενικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012