(ΑΤΗΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Η/M Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012