(ΑΤΕΠ) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Πρασίνου, 2ο τρίμηνο του 2012