ΑΤΕΠ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων, 4o Τρίμηνο του 2011