ΑΤΕΠ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων, 3o Τρίμηνο του 2012