(ΑΤΕΟ) (παλαιό) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 3ο τρίμηνο 2012