(ΑΤΕΟ) (παλαιό) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 2ο τρίμηνο 2012