(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 2ο τρίμηνο του 2012