ΑΤΕΟ (ΝΕΟ), Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας, 4o Τρίμηνο του 2011