ΑΤΑΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων - 2ο Τρίμηνο του 2007