Άρειος Πάγος 478/14-Χαρακτηρισμός Υπαλλήλου ως διευθύνων, ανεξαρτήτα αν ο εργαζόμενος έχει τον τίτλο

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: