Αποστολή στους Συνδέσμους-μέλη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχεδίου τροποποίησης καταστατικού

Η ενημερωτική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους-μέλη βρίσκεται εδώ.

Η εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού βρίσκεται εδώ.

Το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: