Απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην τελευταία (από 28-2-2012) επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Πρωτεύουσας, με θέμα: 'Παροχή στοιχείων ταμειακής - οικονομικής ενημερότητας μελών ΣΠΕΔΕΠ' - Επισυνάπτεται όλη η σχετική αλληλογραφία

Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

- Η  υπΆ αρ.πρωτ. 371/05-04-2011 βρίσκεται εδώ.
- Η υπΆ αρ.πρωτ. 382/14-04-2011 βρίσκεται εδώ.
- Η υπ΄ αρ.πρωτ. 938/07-12-2011 βρίσκεται εδώ.
- Η υπΆ αρ.πρωτ. 1026/27-12-2011 βρίσκεται εδώ.
- Η υπΆ αρ.πρωτ. 71/19-01-2012 βρίσκεται εδώ.
- Η υπ΄αρ.πρωτ. 101/31-01-2012 βρίσκεται εδώ.
- Η έγγραφη εισήγηση Προεδρείου στην συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στην συνεδρίαση 969/11-02-2012 βρίσκεται εδώ.

- Η υπΆ αρ.πρωτ. 308/01-03-2012 βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: