Απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σε επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας με θέμα: 'Κινητοποιήσεις ΤΕΕ'

Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: