Απάντηση της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου στον ΣΕΔΕ Ηλείας σχετικά με επιστολή του ΣΕΔΕ Ηλείας

Η απάντηση της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή του ΣΕΔΕ Ηλείας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: